Cơ sở 79 Nguyễn Chí Diểu nằm trong khu vực Lục Bộ trước đây, với một số chức năng được thay đổi qua một số đời vua Nguyễn, như : nơi học hành cho các vị vua khi đang còn nhỏ, chưa lên ngôi; Cơ Mật viện; Phủ Phụ chính. Sau đó trở thành nơi làm việc chính thức của vị Thượng Thư Bộ Học, gọi là Học Bộ Thượng Thư đường. Cuối cùng nơi đây lại trở thành văn phòng của Phụ Chánh đại thần. Có thể xem đây là khu công sở với quy mô lớn nhất nằm ngoài Hoàng cung được xây dựng trong Kinh thành Huế vào thời Nguyễn. Sau năm 1975 trong quá trình sử dụng, các cơ quan chủ quản đã sửa chữa nhiều lần cho phù hợp với công năng dẫn đến không còn nguyên trạng ban đầu, nhiều công trình không còn dấu vết.

Đầu năm 2015, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế giao cho Trung tâm Phát triển Dịch vụ Di tích Huế, là đơn vị trực thuộc của Trung tâm, chỉnh trang sửa chữa sân vườn để triển khai các hoạt động dịch vụ văn hóa, nhằm đem đến cho khách tham quan cũng như người dân địa phương có thêm một địa chỉ văn hóa đó chính là “không gian văn hóa Lục Bộ” để tiếp cận, tìm hiểu về di sản cũng như có sự lựa chọn các sản phẩm dịch vụ mang tính đặc trưng của vùng đất cố đô. Phần trưng bày và giới thiệu các hoạt động dịch vụ văn hóa tại đây do Trung tâm Phát triển Dịch vụ Di tích Huế phối hợp với công ty TNHH Phát triển Sản phẩm Văn hóa Cung đình triều Nguyễn – Việt Nam thực hiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!
0949.108.488