THỦ TỤC PHÁP LÝ 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VĂN HÓA CUNG ĐÌNH

TRIỀU NGUYỄN – VIỆT NAM

Công ty TNHH Phát triển sản phẩm Văn hóa Cung đình triều Nguyễn Việt Nam được thành lập với tôn chỉ bảo tồn, tôn tạo và phát huy những tinh hoa văn hóa triều Nguyễn, văn hóa Huế.

Chúng tôi tha thiết mong muốn sự góp ý của các tổ chức, nhà nghiên cứu văn hóa, báo giới… để những giá trị văn hóa cung đình triều Nguyễn, văn hóa Huế, ngày càng gần hơn với công chúng Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Giấy phép kinh doanh sản phẩm.

GIẤY CHỨNG NHẬN
NHẬN CERTIFICATE
Số / No.: GL 0087/2018-FSMS

Chứng nhận hệ thống quy phạm thực hành về những nguyên tắc chung đối với vệ sinh thực phẩm  HACCP của: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VĂN HOÁ CUNG ĐÌNH TRIỀU NGUYỄN VIỆT NAM.