Những Người, Tổ Chức Được Tiếp Cận Thông Tin

Chỉ có Công Ty TNHH Phát Triển Sản Phẩm Văn Hóa Cung Đình Triều Nguyễn – Việt Nam – Giấy phép kinh doanh: số 3301561999 (Ngày cấp: 09/02/2015 – Chi cục Thuế Thành phố Huế) được phép tiếp cận thông tin của khách hàng cung cấp trên trang cungdinhnguyen.com

  • Địa chỉ: 150 Hùng Vương, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Điện thoại: 0949.108.488
  • Email: lucbohue@gmail.com
  • Website: cungdinhnguyen.com