Tin tức

news-1

khai trương “Không gian văn hóa Lục Bộ”

Cơ sở 79 Nguyễn Chí Diểu nằm trong khu vực Lục Bộ trước đây, với một số chức năng được thay đổi qua một số đời vua Nguyễn, như : nơi học hành cho các vị vua khi đang còn nhỏ, chưa lên ngôi;

news-1

khai trương “Không gian văn hóa Lục Bộ”

Cơ sở 79 Nguyễn Chí Diểu nằm trong khu vực Lục Bộ trước đây, với một số chức năng được thay đổi qua một số đời vua Nguyễn, như : nơi học hành cho các vị vua khi đang còn nhỏ, chưa lên ngôi;

news-1

khai trương “Không gian văn hóa Lục Bộ”

Cơ sở 79 Nguyễn Chí Diểu nằm trong khu vực Lục Bộ trước đây, với một số chức năng được thay đổi qua một số đời vua Nguyễn, như : nơi học hành cho các vị vua khi đang còn nhỏ, chưa lên ngôi;

news-1

khai trương “Không gian văn hóa Lục Bộ”

Cơ sở 79 Nguyễn Chí Diểu nằm trong khu vực Lục Bộ trước đây, với một số chức năng được thay đổi qua một số đời vua Nguyễn, như : nơi học hành cho các vị vua khi đang còn nhỏ, chưa lên ngôi;

news-1

Chúc mừng khai trương “Không gian văn hóa Lục Bộ”

Sáng ngày 27/11, “Không gian Văn hóa Lục Bộ” tại 79 Nguyễn Chí Diễu do Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế kết hợp với công ty TNHH Phát Triển Sản Phẩm Văn Hóa Cung Đình Triều Nguyễn – Việt Nam tổ chức chính thức khai trương.

Trang tiếp