CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VĂN HÓA CUNG ĐÌNH TRIỀU NGUYỄN – VIỆT NAM được thành lập với tôn chỉ bảo tồn, tôn tạo và phát huy những tinh hoa văn hóa triều Nguyễn, văn hóa Huế.

Chúng tôi tha thiết mong muốn sự góp ý của các tổ chức, nhà nghiên cứu văn hóa, báo giới… để những giá trị văn hóa cung đình Nguyễn, văn hóa Huế, ngày càng gần hơn với công chúng Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Các hoạt động của công ty:

Phục dựng các Ngự phẩm triều Nguyễn

Giới thiệu lịch sử & văn hóa cung đình Nguyễn

Giới thiệu và quảng bá văn hóa dân gian Huế

Tổ chức các hoạt động văn hóa

 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VĂN HÓA CUNG ĐÌNH TRIỀU NGUYỄN – VIỆT NAM

Địa chỉ: 79 Nguyễn Chí Diểu – TP. Huế, Thừa Thiên Huế

Địa chỉ 2: Không Gian Trình Diễn Và Trải Nghiệm Làng Nghề Truyền Thống Huế – Phủ Nội Vụ – Đại Nội Huế.

Tel:

Bộ phận Dịch Vụ Du Lịch: 0919.404.689

       Bộ phận Sale: 0949.108.488

Website: www.cungdinhnguyen.com / Facebook www.facebook.com/LucBo.hue/

Email: Lucbohue@gmail.com