Typical products

Hoang Trieu Ngu Tuu

Hoang Trieu Ngu Tuu (big size)

1,600,000 
600,000 

Lien Hoa Tuyet Tuu

Lien Hoa Ngu Tuu

1,500,000 
280,000 
94,000 
320,000 
60,000 
90,000 

Handicraft Products

Drawing Hand fan (big)

470,000 
30,000 

Our Staffs

artisans

Nghệ nhân làm diều

Anh Nguyễn Văn Lợi

Nghệ nhân nhang trầm

Cô Lộc

Nghệ nhân chằm nón

Cô Liên

Nghệ nhân hoa giấy

Anh Phan Huỳnh Ngọc

Nhân viên thuyết minh với ba thứ tiếng Anh Pháp Việt

feedback from customers

Daddy and Kammy

Cha và con gái cùng nhau vẽ diều

Ashleign Sman

Very good experience, thanks for being patient when i make lotus flower!
Thank you for hospitality
Great coffee!

Gia Đình Người Hàn Quốc

Người bố thật tuyệt vời, ngồi cạnh hướng dẫn cô bé vẽ nón. Từng nét vẽ đều rất lo lắng nhìn cha,
Người bố thì luôn miệng “không sao đâu con ” con cứ vẽ đi.

Gia Đình Người Hàn Quốc

Người bố thật tuyệt vời, ngồi cạnh hướng dẫn cô bé vẽ nón. Từng nét vẽ đều rất lo lắng nhìn cha,
Người bố thì luôn miệng “không sao đâu con ” con cứ vẽ đi.

Dorathée & Timothée From France

“Very beautiful place.
We love it
Very Warmly welcome”.
“My son can make a kite by himseft.
Thank you very much!”